Robāto sherifu chosha-mei tantei Crow

http://www.robert-sherriff.com/
https://www.facebook.com/robertlloydsherriff871954
robtsherriff871954@gmail.com
https://twitter.com/Lloyd8754Rob
http://www.robert-sherriff.com/
https://www.amazon.co.uk/dp/1912639297/
https://www.imdb.com/user/ur93657913/?ref_=nv_usr_prof_2
https://www.goodreads.com/user/show/87171469-robert-sherriff
https://www.fishpond.com.au/Books/Dirkbell-Robert-Sherriff/9781912639342
DIRKBELLとNOBODYの家のロバートシェルフ作家
http://www.amazon.com.au/dp/1912639270/
Robāto sherifu chosha-mei tantei Crow – nyūyōku, nyūyōku kinjitsu kōkai – tantei no karasu – nyūyōku, nyūyōku no robāto sherifu tantei no karasu – nyūyōku, nyūyōku wa, robāto sherifu ni yoru atarashī hondesu. Pātonowārusurirā, pātofantajī, pātoorutanatibuhisutorīobuwārudo sekai no tantei karasu wa kioku ni nokoru to miwaku-tekina kyarakutā no hosuto ga fukuma rete imasu. Monogatari wa, nyūyōku no heikin-tekina tōri, soshite jinrui ga chika no nenryō-ko ni sunde ite, hyūmanoidorobotto ga chikyū o aruku mirai ni okorimasu. Watashitachiha kūsō kagaku shōsetsu, rekishi-teki jijitsu, soshite kanojo no shukutekidearu neira taii to meisei no aru dorobō no dorobō burakkī to no tantei kurō no tatakai no ma de dōteki ni shifuto shimasu. Usagi, nezumi, saru, eirian, robotto, daikei keikan sutairu no keibi, oyobi 20 seiki to 21 seiki no shuyōna sekai no ibento ga sunde iru sekaide wa, kono Moto wa heikin-tekina shōsetsu yori mo kaku pēji de yori ōku no warai to kangae o motte imasu. Oimowakakimo tanoshimerudeshou. R. L sherifu http: / / Www. Robert – sherriff. Komu/ https: / / Www. Facebook. Komu/ robertlloydsherriff 871954 robtsherriff 871954@ gmail. Komu https: / / Twitter. Komu/ Lloyd 8754 robu http: / / Www. Robert – sherriff. Komu/ https: / / Www. Amazon. Co. Uk/ dp/ 1912639297/ https: / / Www. Imdb. Komu/ yūzā/ ur 93657913/ ? Ref _ = nv _ usr _ prof _ 2 https: / / Www. Goodreads. Komu/ yūzā/ shō/ 87171469 – robert – sherriff https: / / Www. Fishpond. Komu. Au/ Books/ Dirkbell – robāto – Sherriff/ 9781912639342 DIRKBELL to nōbadi no ie no robātosherufu sakka http: / / Www. Amazon. Komu. Au/ dp/ 1912639270/
Robert Sherriff an award winning writer has only been writting Poetry and books for the last four years. Robert is based in Adelaide South Australia. Rob is a social media geek. Rob has three web pages and over 60 social media pages. Robert is a voice for those who do not have a voice. Robert Sherriff AUTHOR OF Detective Crow – New York, New York PLEASE LEAVE YOUR THOUGHTS OR WORDS THANK YOU Coming Soon – Detective Crow – New York, New York by Robert Sherriff https://1drv.ms/f/s!An_oPpgBerREniVOiUGFi8prBbmU
PLEASE HIT ON THESE TWO TWITTER ACCOUNTS THANK YOU SO MUCH HAVE A GREAT DAY https://twitter.com/SherriffBook https://twitter.com/Lloyd8754Rob