Kali laska, priedzakaz – Detektyŭ Kroŭ-Ńju-Jork, Ńju-Jork Robiert Sheriff AŬTAR detektyŭ Kaho-Ńju-Jork, Ńju-Jork Majkl Terensa Publishing

Kali laska, priedzakaz – Detektyŭ Kroŭ-Ńju-Jork, Ńju-Jork Robiert Sheriff AŬTAR detektyŭ Kaho-Ńju-Jork, Ńju-Jork
Majkl Terensa Publishing
Kali laska priedzakaz detektyŭ Crow-Ńju-Jork, Ńju-Jork na linii. Raskažycie svaim siabram, tam siabroŭ i hetak daliej. Hetaja kniha budzie isci ŭ klasičnaj siekcyi. – Majkl Terensa Publishing
Robiert Sherriff Aŭtar detektyŭ Kaho-Ńju-Jork, Ńju-Jork
Kali laska, papiaredni zakaz detektyŭ Crow Ńju-Jork, Ńju-Jork anlajn. Raskažycie svaim siabram pra knihu i ich siabroŭ i hetak daliej. Hetaja kniha budzie isci ŭ klasičnaj siekcyi. Kožnaje dzicia choča adzin. Kali laska, zakaz detektyŭ Crow Ńju-Jork, Ńju-Jork
LASKA CHIT NA HETYJA DVA TWITTER RACHUNKI VY TAK ŠMAT MAJE VIALIKI DZIEŃ https://twitter.com/SherriffBook https://twitter.com/Lloyd8754Rob
Robiert Sheriff AŬTAR detektyŭ Kaho-Ńju-Jork, Ńju-Jork Chutka – Detektyŭ Kroŭ-Ńju-Jork, Ńju-Jork Robiert Sheriff detektyŭ Kaho-Ńju-Jork, Ńju-Jork zjaŭliajecca novaj knihaj Robierta Šeryfam. Častka Nuar Trylier, Fentezi častka, častka Aĺternatyŭnaja historyja susvietnaj detektyŭ Kroŭ ŭkliučaje ŭ siabie mnostva niezabyŭnych i zajmaĺnych piersanažaŭ. Historyja adbyvajecca na siarednich vulicach Ńju-Jorka i budučyni, dzie čalaviectva žyvie ŭ padziemnych bunkierach i čalaviekapadobnych robataŭ chadzić pa ziamli. Pierakladaje dynamična pamiž navukovaj fantastykaj, histaryčnymi faktami i bitvaj detektyvam Koj sa svaim zakliatym voraham Kapitan Neira i fataĺny žančynaj zlodziej pryncesy blek. U sviecie, nasielienym trusoŭ, pacukoŭ, malpaŭ, inšaplaniecianie, robaty, trapiecaidaĺnych palicejski styĺ palicyi i asnoŭnych susvietnych padziej 20-ha i 21-ha stahoddzia hetaja kniha maje boĺš smiechu i idei na kožnaj staroncy, čym siaredni raman. Abodva maladyja i staryja buduć atrymlivać asalodu ad hetaha. RL Sherriff http://www.robert-sherriff.com/ https://www.facebook.com/robertlloydsherriff871954 robtsherriff871954@gmail.com https://twitter.com/Lloyd8754Rob http://www.robert-sherriff.com / https://www.amazon.co.uk/dp/1912639297/ https://www.imdb.com/user/ur93657913/?ref_=nv_usr_prof_2 https://www.goodreads.com/user/show/87171469 -Robiert-Šjerriff https://www.fishpond.com.au/Books/Dirkbell-Robert-Sherriff/9781912639342 Robiert Šjerriff AŬTAR DIRKBELL I ničyj HOME http://www.amazon.com.au/dp/1912639270/ Robiert Sherriff zjaŭliajecca ŭznaharodami piśmiennika. DIRKBELL uvajšoŭ u Aŭstralii premjer-ministra RM AWARDS BOOK LITARATURNAJA 2019 Acanili PIAĆ ZORAK *