Os gwelwch yn dda rhagofynnwch – Ditectif Crow-New York, Efrog Newydd Robert Sheriff AWDUR Y Ditectif Crow-New York, Efrog Newydd admin@mtp.agency Michael Terrence Publishing

Os gwelwch yn dda rhagofynnwch – Ditectif Crow-New York, Efrog Newydd Robert Sheriff AWDUR Y Ditectif Crow-New York, Efrog Newydd
admin@mtp.agency
Michael Terrence Publishing
Os gwelwch yn dda archebwch y Ditectif Crow-New York, Efrog Newydd ar-lein. Dywedwch wrth eich ffrindiau yno ffrindiau ac yn y blaen. Bydd y llyfr hwn yn mynd i adran glasurol. – Michael Terrence Publishing
Robert Sherriff Awdur y Ditectif Crow-New York, Efrog Newydd
Os gwelwch yn dda, archebwch y Ditectif Crow — New York, Efrog Newydd, ar-lein. Dywedwch wrth eich ffrindiau am y llyfr a’u ffrindiau ac yn y blaen. Bydd y llyfr hwn yn mynd i mewn i’r adran glasurol. Bydd pob plentyn eisiau un. Os gwelwch yn dda, archebwch Detective Crow-New York, Efrog Newydd
OS GWELWCH YN DDA AR HOLL DAU GYFRIF Y DAU WYBODAETH DIOLCH YN FAWR GYDA DIWRNOD FAWR https://twitter.com/SherriffBook https://twitter.com/Lloyd8754Rob
Robert Sheriff AWDUR Ditectif Crow-New York, Efrog Newydd yn dod yn fuan – Detective Crow-New York, Efrog Newydd gan Robert Sheriff Detective Crow-New York, Efrog Newydd yw’r llyfr newydd gan Robert Sheriff. Rhan Noir Thriller, part Fantasy, rhan Alternative History of the world Mae’r Ditectif Crow yn cynnwys llu o gymeriadau cofiadwy a swynol. Mae’r stori yn digwydd ar strydoedd cymedrig Efrog Newydd a dyfodol lle mae dynoliaeth yn byw mewn bynceri tanddaearol a robotiaid dynol yn cerdded y ddaear. Symudwn yn ddeinamig rhwng ffuglen wyddonol, ffaith hanesyddol a brwydr y Ditectif Crow gyda’i nemesis Capten Neira a’r lleidr femme fatale y Dywysoges Blackie. Mewn byd lle mae cwningod, llygod mawr, mwncïod, estroniaid, robotiaid, plismona ar ffurf cop copa a digwyddiadau mawr y byd yn yr 20fed a’r 21ain Ganrif, mae’r llyfr hwn yn cael mwy o chwerthin a syniadau ar bob tudalen na’r nofel gyfartalog. Bydd yr hen a’r ifanc yn ei fwynhau. RL Sherriff http://www.robert-sherriff.com/ https://www.facebook.com/robertlloydsherriff871954 robtsherriff871954@gmail.com https://twitter.com/Lloyd8754Rob http://www.robert-sherriff.com / https://www.amazon.co.uk/dp/1912639297/ https://www.imdb.com/user/ur93657913/?ref_=nv_usr_prof_2 https://www.goodreads.com/user/show/87171469 -robert-sherriff https://www.fishpond.com.au/Books/Dirkbell-Robert-Sherriff/9781912639342 ROBERT SHERRIFF AWDUR CARTREF DIRKBELL A NOBODY http://www.amazon.com.au/dp/1912639270/ Robert Mae Sherriff yn awdur arobryn. DERBYNNODD DIRKBELL WYBODAETH YNGHYLCH GWOBRAU DYFARNIADAU LLYTHRENNAU PRIF WEINIDOG PRIF WEINIDOGION 2019
STAR *