Робърт Шериф Тази книга ще бъде продадена през юни ПЪТНИКЪТ започва веднъж…. Детективска ворона – Ню Йорк, Ню Йорк.

Робърт Шериф
 
Тази книга ще бъде продадена през юни
 
ПЪТНИКЪТ започва веднъж….
 
Детективска ворона - Ню Йорк, Ню Йорк.
 
Част ноар трилър, част Фентъзи и част Алтернативна история на света
Детектив Кроу включва множество запомнящи се и завладяващи герои.
Историята се развива по средните улици на Ню Йорк и бъдеще, в което човечеството живее в подземни бункери, а хуманоидни роботи обикалят земята.
Преминаваме динамично между научната фантастика, историческия факт и битката на детектив Кроун с нейната вражеска капитан Нейра.
 
 
robtsherriff871954@gmail.com
Изпратете ми имейл Ви уведомявам кога книгата е за продажба
                                                             
Подлезите са мръсни и груби ...
Вижте, Ню Йорк не е за всеки. Това е мръсно и мръсно място; можете да усетите вонята на подлезите, издигащи се по улиците на града, да се разнасяте през отворите (решетките) по тротоарите.
Но тя е моят град, никой никога не е казвал, че ще мирише доста, ще бъде хубава. Не, нали? Просто обичам Ню Йорк, Ню Йорк всичко е толкова високо. Черно-бяло и сиво небе….
 
 
Няма никой в ​​къщи
https://www.fishpond.com.au/Books/Nobodys-Home-Robert-Sherriff/9781912639335… АУСТ
 
UK-e-Book - https://www.amazon.com.au/dp/B07G9M4BQY/
USA-Меки корици - http://www.amazon.com.au/dp/1912639270/
 
 
 
Робърт Шериф Автор на Dirkbell
 
САЩ: https://www.amazon.co.uk/dp/1912639297/
Великобритания: https://www.amazon.co.uk/dp/1912639297/
 
 
 
Робърт Шериф Автор на моя бог, Колко велико изкуство.
 
http://getbook.at/MGHG
 
Великобритания: https://www.amazon.co.uk/dp/1912639297/
 
 
 
Автор на Робърт Шериф
Вътрешните светилища на моето въображение - Луди кървави янки - Пътешествието започва.
 
 
 
https://www.amazon.com.au/Inner-Sanctums-My-Imagination-Journey/dp/1913289648/ref=sr_1_1?keywords=crazy+bloody+yanks&qid=1588165416&s=books&sr=1-1
Robŭrt Sherif
 
Tazi kniga shte bŭde prodadena prez yuni
 
PŬTNIKŬT zapochva vednŭzh….
 
Detektivska vorona - Nyu Ĭork, Nyu Ĭork.
 
Chast noar trilŭr, chast Fentŭzi i chast Alternativna istoriya na sveta
Detektiv Krou vklyuchva mnozhestvo zapomnyashti se i zavladyavashti geroi.
Istoriyata se razviva po srednite ulitsi na Nyu Ĭork i bŭdeshte, v koeto chovechestvoto zhivee v podzemni bunkeri, a khumanoidni roboti obikalyat zemyata.
Preminavame dinamichno mezhdu nauchnata fantastika, istoricheskiya fakt i bitkata na detektiv Kroun s neĭnata vrazheska kapitan Neĭra.
 
 
robtsherriff871954@gmail.com
Izpratete mi imeĭl Vi uvedomyavam koga knigata e za prodazhba
                                                             
Podlezite sa mrŭsni i grubi ...
Vizhte, Nyu Ĭork ne e za vseki. Tova e mrŭsno i mrŭsno myasto; mozhete da usetite vonyata na podlezite, izdigashti se po ulitsite na grada, da se raznasyate prez otvorite (reshetkite) po trotoarite.
No tya e moyat grad, nikoĭ nikoga ne e kazval, che shte mirishe dosta, shte bŭde khubava. Ne, nali? Prosto obicham Nyu Ĭork, Nyu Ĭork vsichko e tolkova visoko. Cherno-byalo i sivo nebe….
 
 
Nyama nikoĭ v ​​kŭshti
https://www.fishpond.com.au/Books/Nobodys-Home-Robert-Sherriff/9781912639335… AUST
 
UK-e-Book - https://www.amazon.com.au/dp/B07G9M4BQY/
USA-Meki koritsi - http://www.amazon.com.au/dp/1912639270/
 
 
 
Robŭrt Sherif Avtor na Dirkbell
 
SASHT: https://www.amazon.co.uk/dp/1912639297/
Velikobritaniya: https://www.amazon.co.uk/dp/1912639297/
 
 
 
Robŭrt Sherif Avtor na moya bog, Kolko veliko izkustvo.
 
http://getbook.at/MGHG
 
Velikobritaniya: https://www.amazon.co.uk/dp/1912639297/
 
 
 
Avtor na Robŭrt Sherif
Vŭtreshnite svetilishta na moeto vŭobrazhenie - Ludi kŭrvavi yanki - Pŭteshestvieto zapochva.
 
 
 
https://www.amazon.com.au/Inner-Sanctums-My-Imagination-Journey/dp/1913289648/ref=sr_1_1?keywords=crazy+bloody+yanks&qid=1588165416&s=books&sr=1-1